Coachen via de telefoon

Gepubliceerd op 23 december 2019 om 21:19

Afgelopen weekend werd ik gebeld door een coachee van mij. Een coachee op verre afstand waarbij telefonisch coachen of online coachen de beste optie was.

Deze coachee was de eerste keer dat ik haar aan de telefoon had voornamelijk erg verdrietig, ze was boos, ze was besluiteloos, had geen idee welke keuze de beste was en was bang voor de toekomst. Tijdens onze gesprekken ben ik samen met haar teruggegaan naar de basis, naar wat zij voelde, wat zij wilde en verlangde. Niet wat anderen haar adviseerde te doen. In onze gesprekken merkte ik op hoe lastig ze het vond om continu ongevraagd geadviseerd te worden. Ze kon niets met de adviezen van een ander en stond daar zelf niet achter. Buitenstaanders moedigde haar aan om maar uit elkaar te gaan. En zo ver was het wel een paar keer. Zo ver was het toen ze mij de eerste keer belde. 

Coachen via de telefoon

Ze gooide er alles uit. Haar eigen tekortkomingen en de tekortkomingen van haar partner (vanuit haar perspectief uiteraard). Ze gaf aan dat ze praktisch langs elkaar heen aan het leven waren. Zij werkt fulltime, haar moeder past op hun dochtertje, haar partner werkt fulltime en heeft wisselende diensten. Ze voelde een enorme druk en was altijd gehaast. Ze kon niet genieten van hun gezin. De balans was weg en dat zorgde voor veel ruzies en discussies.

Maar wat ze duidelijk aangaf is dat ze niet zomaar een punt kon zetten achter haar relatie. Ze had nog niet het gevoel daar alles aan te hebben gedaan, waaronder verandering te brengen in haar eigen gedrag.

En dat is het ook, als je iets wilt veranderen begint het namelijk altijd bij jezelf. Jij moet de eerste stap zetten!

Het belangrijkste was dat ze zelf open stond voor verandering en hier aan wilde werken voor zichzelf. Ik ben geen relatiecoach, daarvoor moet je beide partners samen coachen. In een relatie heb je altijd te maken met een ander. Beide hebben invloed op de relatie. En beide hebben de verantwoordelijkheid om een relatie te doen slagen, anders ga je geen echte relatie aan.

In dit geval heb ik met haar afgesproken te focussen op haar toekomstdoelen en hoe zij die voor zich ziet. Welke stappen zij kan zetten los van de keuzes die haar partner zou maken. Wat wil zij diep van binnen? Wat kan zij veranderen aan zichzelf?

Toen ik haar deze keer aan de telefoon had, hoorde ik een hele andere coachee. Ze klonk opgewekt, blij, opgelucht en vertelde me vol enthousiasme dat ze een keuze had gemaakt. Ze had de keuze gemaakt om een frisse start te maken met haar partner en hun dochtertje. Ver van de bemoeienissen van anderen. Ze was blij dat zij en haar partner de tijd hebben gestoken in het uitpraten van hun tekortkomingen naar elkaar. Ze hebben samen nieuwe afspraken gemaakt om de balans te herstellen. Door haar eerste stappen, werd haar partner ook uitgenodigd stappen te zetten. Ze zijn er nog lang niet, maar wie is er eigenlijk al?

Ik ben erg blij voor haar met haar 1ste mijlpaal. Een goed voorbereide (her)start is het halve werk. Zo lang we leven worden we continu uitgedaagd en wordt onze flexibiliteit op de proef gesteld. Door leuke en minder leuke uitdagingen. De kunst is om altijd weer opnieuw te kijken waar je staat, of je nog op koers bent en lering te trekken uit dat wat je tegenkomt. Maar wat voor mij persoonlijk op nummer 1 staat, is om altijd dicht bij jezelf te blijven in alles wat je doet. Het niet te doen om andere tevreden te stellen. Dit zal uiteindelijk geen stand houden en daar word je op termijn alleen maar ongelukkig van.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Maak jouw eigen website met JouwWeb