Privacy

Privacyverklaring 

Coach SasophieN​ vindt jouw privacy erg belangrijk. Het is een grondrecht waar we met z'n allen zorgvuldig mee om moeten gaan. Zij doet er alles aan om jouw privégegevens te beschermen en zorgvuldig te bewaren, maar zeker ook te verwijderen wanneer de bewaartermijn is verstreken.
 
Coach SasophieN vraagt alleen die gegevens van jou, die noodzakelijk zijn om je zo goed mogelijk te kunnen helpen tijdens ons traject. Hieronder volgt een uiteenzetting met uitleg, welke gegevens van jou worden gevraagd en waarvoor ze worden gebruikt. Daarnaast lees je wat je rechten zijn, de maximale bewaartermijn van de gegevens en wie toegang heeft tot jouw data.
 
Verantwoordelijkheid voor de verstrekte gegevens:
Coach SasophieN is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hiervoor is Sarah Gharzoul als functionaris gegevensbescherming aangesteld. Met haar kun je contact opnemen voor vragen of klachten over de bescherming van je gegevens. Je kunt haar bereiken via info@coach-sasophien.nl

Gegevens die worden vastgelegd:
Wanneer je contact opneemt met Coach SasophieN, zoals bijvoorbeeld via het contactformulier worden er al een aantal gegevens vastgelegd. Dit kan ook wanneer je haar bijvoorbeeld telefonisch benaderd of een e-mail stuurt. Coach SasophieN gebruikt jouw gegevens alleen met een specifiek doel, namelijk om jou verder te helpen met je vraag voor- en tijdens het coachingstraject. 

Dit zijn gegevens die door Coach SasophieN verwerkt (kunnen) worden:
  • Voor- en achternaam
  • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats)
  • E-mail adres
  • Telefoonnummer(s)
  • Bankrekeningnummer
  • Plan van aanpak
  • Reflectie- en evaluatieformulier
 
Reden van vastlegging:
Meestal verwerkt Coach SasophieN je persoonsgegevens op jouw verzoek. Bijvoorbeeld om je vraag te kunnen beantwoorden of om de gevraagde service of diensten te kunnen leveren. Een andere reden om je gegevens te verwerken is vanwege een wettelijke verplichting, hierbij kun je denken aan een controle van de belastingdienst.
 
Wat zijn de juridische gronden?
Volgens de privacywetgeving moet Coach SasophieN zeggen welke ‘juridische gronden’ zij heeft om je gegevens te gebruiken.
 
De allerbelangrijkste vindt Coach SasophieN jouw toestemming. Alleen met jouw toestemming mag Coach SasophieN je bijvoorbeeld marketing- en promotiemateriaal of een nieuwsbrief sturen. Je hebt altijd het recht om je eenmaal gegeven toestemming weer in te trekken.
 
Coach SasophieN verwerkt ook gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst. Je hebt een product of dienst bij ons besteld en Coach SasophieN zorgt er voor dat deze op de juiste/afgesproken locatie geleverd wordt.
 
Ook op basis van wettelijke verplichting verwerkt Coach SasophieN je persoonsgegevens. Zoals voor de belastingaangifte.
 
Als laatste kan Coach SasophieN je gegevens gebruiken bij gerechtvaardigd belang. Dat betekent dat zij jou de meest optimale, persoonlijke service wilt verlenen. Denk hierbij aan een evaluatie na een coachingstraject of een tevredenheidsonderzoek na het verlenen van een dienst. Bij het vaststellen van dit gerechtvaardigd belang worden altijd jouw rechten en belangen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens afgewogen tegen de belangen van coach-sasophien.nl
 
Wie heeft er toegang?
Coach SasophieN geeft je gegevens alleen door aan andere partijen als dit echt nodig is voor onze dienstverlening. Denk hierbij aan de accountant die ons helpt met de belastingaangifte.
 
Partijen die van Coach SasophieN toegang krijgen tot je gegevens mogen deze alleen gebruiken namens coach-sasophien.nl. Coach SasophieN verkoopt jouw gegevens niet aan derden tenzij je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.
 
Hoe veilig zijn je gegevens?
Wanneer Coach SasophieN je gegevens krijgt, dan zorgt zij ervoor dat ze beveiligd zijn tegen verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik. Coach SasophieN slaat je gegevens op in verschillende (online) databases en hanteren hiervoor beveiligingsmaatregelen zodat niemand er zomaar bij kan.
 
Hoe lang bewaren we de gegevens?
Het korte antwoord is: niet langer dan noodzakelijk. Klinkt lekker simpel, maar hoe werkt dat in de praktijk? Coach SasophieN houdt bepaalde termijnen aan, waarna zij je gegevens verwijderd. Dit zijn ze:
 
Van de Belastingdienst moet Coach SasophieN haar administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren.
 
Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van marketing- en promotiemateriaal, dan bewaart Coch SasophieN die toestemming 5 jaar lang. Als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaart Coach SasophieN het intrekken van je verzoek ook 5 jaar.
 
Correspondentie die gerelateerd is aan het afnemen van een product of dienst bewaart Coach SasophieN 7 jaar. Je vragen die je via e-mail of het contactformulier aan Coach SasophieN stelt en die niet gerelateerd zijn aan een offerte of het afnemen van een product of dienst bewaart Coach SasophieN 2 jaar.
 
Plan van aanpak, reflectie- en evaluatieformulier zijn gerelateerd aan het afnemen van de dienst, deze bewaart Coach SasophieN 7 jaar.

Telefoongesprekken worden niet bewaard.
 
Wat zijn je rechten?
Uiteraard blijf jij de baas over jouw gegevens. Wil je inzage krijgen in jouw persoonsgegevens, wil je je gegevens wijzigen, verwijderen of het gebruik beperken? Geen probleem. Laat het Coach SasophieN weten via info@coach-sasophien.nl
 
Coach SasophieN wilt zeker weten dat jij écht jij bent. Daarom kan zij aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen.
 
Waar kun je terecht met vragen of klachten?
Zoals gezegd vindt Coach SasophieN je privacy belangrijk en doet zij er alles aan jouw privégegevens ook echt privé te houden. Als je het idee hebt dat Coach SasophieN je gegevens niet veilig verwerkt of bewaart, vindt Coach SasophieN het fijn als je hierover contact met haar opneemt via info@coach-sasophien.nl Mocht je niet tevreden zijn kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je doen via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Ons KvK nummer is: 76455084
Ons BTW identificatienummer is: NL190239499B01

Maak jouw eigen website met JouwWeb